Zoskupenie č. 7

Naše priority
Čo nás spája

Naše priority

1-priorita

1. Právny štát s jasnou zahraničnopolitickou orientáciou

Slovensko patrí k vyspelej západnej civilizácii s jasným zahraničným ukotvením a členstvom v EÚ a NATO. Slovensko má byť právny štát, kde mafia nemá šancu sa dostať na úrad vlády alebo riadiť políciu. Krajinou, kde privilegovaní ,,naši ľudia“ nestoja nad zákonom, právo platí rovnako pre všetkých a kde nie je miesto pre korupciu.

2. Vzdelané a tolerantné Slovensko, kvalitné školstvo, ktoré namiesto memorovania učí žiakov, ako sa uplatniť v živote

Veľkú pozornosť budeme venovať rozvoju kvality školstva, ktoré musí žiakom dávať nielen vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti a schopnosť presadiť sa v reálnom živote.

2-priorita
3-priorita

3. Bezpečnosť pre občanov

Základnou úlohou politikov a štátu je zaistiť mier a bezpečnosť pre všetkých občanov krajiny. Zavedieme jasné pravidlá pre štátnu službu a verejnú službu, časť výkonu presunieme do regiónov.

4. Štíhly a efektívny štát – peniaze a právomoci bližšie k ľuďom

Posilníme právomoci a zdroje pre obce, mestá a regióny tým, že zmeníme nastavenie daňovo-odvodového mixu a systému prerozdeľovania verejných financií v prospech obcí a regiónov. Budeme navrhovať zmenu územnosprávneho usporiadania.

4-priorita
5-priorita

5. Dobre fungujúce a moderné zdravotníctvo

V oblasti zdravotníctva je naším cieľom zlepšenie merateľných parametrov ako priemerná dĺžka života, dĺžka života v zdraví, zlepšenie zdravia populácie a celková kvalita života.

6. Atraktívne a prosperujúce Slovensko a viac investícií do verejnej infraštruktúry

Zabezpečíme zlepšenie podnikateľského prostredia, zjednodušenie pravidiel, odbúranie nezmyslenej byrokratickej záťaže, napríklad návrat k rovnej dani z príjmov, zrušenie všetkých selektívnych daní, daní z dividend, daní z poistenia a pod. Je nevyhnutné výrazne zvýšiť investície do verejnej infraštruktúry, ktorá slúži všetkým občanom na Slovensku.

6-priorita
7-priorita

7. Moderný sociálny štát

Úlohou štátu nie je kompletne sa postarať o všetkých občanov, ako keby boli nesvojprávni, ale vytvárať im podmienky a pravidlá pre ich rozvoj a iniciatívu. Konkurencia generuje vyššiu kvalitu za lepšiu cenu. Prosperujúci štát nám umožní postarať sa o tých, ktorí to skutočne potrebujú.

STRETNIME SA
Nadchádzajúce udalosti

STRETNIME SA

22. - 24.

SEP

STRETNIME SA V BRATISLAVE - KARLOVEJ VSI

Stretnime sa na Karloveských hodoch s tradičnými aktivitami a výborným kultúrno-zábavným programom v Líščom údolí, kde sa môžete porozprávať s Pavlom Mackom, Jozefom Rajtárom a našimi kandidátmi. Nájdete nás na pozícii 1P.
Tešíme sa na Vás.
Naši lídri
Držíme spolu

Naši lídri

Naši lídri sú schopní, skúsení a dôveryhodní odborníci, ktorým ide v prvom rade o prosperitu a lepší život pre všetkých občanov Slovenska, bez rozdielu.

Naša vízia
pre Slovensko

Predstavujeme našu víziu lepšieho Slovenska pre všetkých slušných a poctivých ľudí. Pretože občania Slovenska si zaslúžia vyššiu kvalitu života po všetkých stránkach. Naša krajina musí  byť rozumne spravovaná, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie a frustráciu vystriedala spokojnosť. Nedovoľme, aby nás niekto rozdeľoval. Vytvorme spolu takú spoločnosť, v ktorej sa budeme všetci dobre cítiť nielen vďaka hospodárskemu rastu a inováciám, či ochrane životného prostredia, ale aj vzájomnej spolupatričnosti, solidarite a spravodlivosti. Veríme, že spoločne môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny a budovať Slovensko, na ktoré budeme hrdí.

IDE O VŠETKO

Môžete nám veriť!

Ani vy sa už NEMÔŽETE POZERAŤ, kam smeruje Slovensko?
Niektorí sklamali, iní zradili…

Slovensko potrebuje NOVÚ NÁDEJ.

SPOJILI SME SA, ABY SME
POMOHLI SLOVENSKU A ĽUĎOM, KTORÍ TU ŽIJÚ.

MF, ODS, ZR, SRK, DS – my všetci chceme pomôcť pracovitým, šikovným a slušným ľuďom na Slovensku. Bez ohľadu na národnosť, ekonomické postavenie, náboženstvo a čokoľvek, čo nás doteraz rozdeľovalo. Všetci na Slovensku si zaslúžime lepšie školy, kvalitných lekárov, dobre fungujúcu justíciu a hlavne, efektívne a odborné riešenia. 

Politici, ktorí nás už raz okrádali, nás budú znovu okrádať (o peniaze, dôveru, nádej…), a preto naďalej nebudú financie na nič dôležité v našom štáte. Budú nás ťahať ďalej od vyspelého demokratického sveta tam, kde nechce byť nikto z nás – do priestoru, kde neplatia pravidlá, spravodlivosť, ani ľudské práva, len moc a peniaze.

Slovensko potrebuje odborníkov, ktorí nebudú rozkrádať spoločné peniaze, ale každé euro použijú pre dobro všetkých – na kvalitné školstvo, fungujúce zdravotníctvo a justíciu, poľnohospodárstvo, cesty na úrovni…je toho veľa, čo je potrebné na Slovensku efektívne riešiť.

Nepotrebujeme prázdne sľuby a kompromisy, ľudia chcú na Slovensku jednoducho LEPŠIE ŽIŤ.

Slovensko potrebuje zodpovedné a odborné vedenie. Nemôžeme nechať viesť našu krajinu nezodpovedným a neskúseným, ani zlodejom prepojeným na pochybných oligarchov. Jedni len sľubujú, druhí stále niečím strašia. 

Väčšina z nás poctivo pracuje nielen pre seba a svoju rodinu, ale aj pre Slovensko. Preto máme právo na poctivé vedenie krajiny na čele so schopnými a skúsenými odborníkmi – vládu, na ktorú sa môžu ľudia SPOĽAHNÚŤ. Vláda má posúvať krajinu DOPREDU a nie brzdiť. Má POMÁHAŤ občanom tejto krajiny a nie vytvárať im prekážky.

Ľudia na Slovensku si po toľkých rokoch zaslúžia ŽIŤ LEPŠÍ ŽIVOT V LEPŠEJ KRAJINE so zodpovednou vládou.

Spoločne to dokážeme! Je nás viac:)

MF ODS ZR SRK DS

NAPÍŠTE NÁM čokoľvek,
čo máte na srdci. Ďakujeme.

Voľba do NR SR 2023 poštou

volba-postou_zahranicie

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou

Kde nás stretnete
Nadchádzajúce udalosti

Kde nás stretnete

Každý hlas sa počíta

Megoldásokat kínálunk!
Ponúkame riešenia!

Veríme v pro-európske Slovensko, kde Slováci, Maďari, Rómovia a iné etnické skupiny žijú radi, prekonávajú rozdiely a spolupracujú na lepšej spoločnej budúcnosti. Našim cieľom je vytvoriť inkluzívne prostredie, kde každý občan má rovnaké príležitosti a jeho hlas sa počíta. Veríme v hodnotu kultúrnej rozmanitosti a ochranu našich tradícií. Bojujeme za spravodlivosť, právny štát a transparentné rozhodovanie. Chceme ekonomicky silné Slovensko, kde prosperita prichádza pre všetkých, kde korupcia a mafiánske praktiky nemajú miesto. Spoločne zabojujme za tieto výzvy a vybudujme krajinu, v ktorej sa obyčajný človek môže tešiť na lepší život.
MF-ODS-DS-SRK-foto

Zdroj: topky.sk

Aj Váš hlas sa počíta. Pridajte sa k nám a spolu vytvorme Slovensko, kde sa každý človek môže tešiť na lepší život.