Zoskupenie č. 7

BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA JE V ZJEDNOTENEJ A SLOBODNEJ EURÓPE

qgM9vGIQ

Zdieľať článok:

Píše generál v.v. Pavel Macko:

„V čoraz prepojenejšom svete dokážeme svoje záujmy najlepšie chrániť a presadzovať v rodine priateľských krajín vyznávajúcich spoločné hodnoty. Členstvo v Európskej únii je preto existenčný záujem Slovenska.“

Viac článkov