Zoskupenie č. 7

DECENTRALIZÁCIA A ZEFEKTÍVNENIE ŠTÁTNEJ SPRÁVY

tlacova-sprava

Zdieľať článok:

Kandidátka č. 7 – Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana predstavila dnes svoj volebný program na Decentralizáciu a zefektívnenie štátnej správy.

1,    Prvoradým cieľom je zrušiť 79 okresných úradov a vytvorenie 15-20 žúp na princípe historickom a princípe súčasných ekonomických centier. Cieľom reformy je aj posilnenie  nových  žúp kompetenciami súčasných okresných úradov ale aj kompetenciami pri rozdeľovaní EU fondov a regionálneho rozvoja. Výsledkom čoho má byť nasmerovanie prirodzených regiónov na rozvoj ich skutočných potrieb. Sme presvedčení že regióny ako Gemer, Novohrad  či  Liptov by dokázali lepšie riešiť  skutočné problémy týchto regiónov.

2,    Chceme zrušiť 416 platených poslaneckých miest na župách a nahradiť ich starostami, primátormi s právom hlasovania podľa počtu zastupujúcich obyvateľov. Pričom starostovia by osobitný plat za prácu v župnom zastupiteľstve už nedostali, nakoľko sú úž raz odmeňovaní z verejných zdrojov.

Len touto zmenou predpokladáme úsporu na úrovni 7,5 mil.€ ročne.

3,   Miesto centralistického štátu chceme silné a funkčné regióny, preto navrhujeme, aby sa prostriedky rozpočtu zo súčasných 14 % zvýšili na 28% . / pre župy, mestá a obce / Okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu plánujeme značnú časť prostriedkov z EU, ako aj ich využitie dať do kompetencii žúp.

4,   Chceme štíhly a efektívny štát. Menej úradníkov znamená aj menej byrokracie v podmienkach Slovenska. Je treba naplno využiť online vybavovanie. Budeme navrhovať vykonanie personálneho auditu na ministerstvách s cieľom znížiť prebujnelú štátnu správu. Šetriť treba na štáte a nie na občanoch.

Viac článkov