Zoskupenie č. 7

jozef-rajtar
Vždy spoľahlivo na strane slobody, demokracie

Demokratická strana

Demokratická strana, strana, ktorá už od roku 1944 spoľahlivo stojí na strane slobody, demokracie, spravodlivosti a ochrany ľudskej dôstojnosti. Naša dlhoročná história nám dáva silný základ pre naše presvedčenie a hodnoty. Veríme v práva a slobodu jednotlivca, demokratické procesy a rovnaké príležitosti pre všetkých. Sme oddaní ochrane ľudskej dôstojnosti a bojujeme za spravodlivosť vo všetkých sférach života.

Demokratická strana logo
Demokratická strana

Náš najdôležitejší cieľ

Hlavným cieľom DEMOKRATICKEJ STRANY je budovať moderné, spravodlivé a prosperujúce Slovensko, založené na slobode, demokracii, spravodlivosti a ochrane ľudskej dôstojnosti. Snažíme sa dosiahnuť vládu práva, kde sa dodržiavajú pravidlá a chránia práva všetkých občanov. Podporujeme podnikateľské prostredie a tvorbu kvalitných pracovných miest pre lepšiu prosperitu obyvateľov.

Zároveň sa zasadzujeme za toleranciu a slobodu, aby každý mohol žiť a vyjadrovať sa voľne. Naším cieľom je tiež vytvoriť moderné, bezpečné a vzdelané Slovensko, kde je zabezpečené zdravotníctvo, kvalitné školstvo a priaznivé podmienky pre prácu a rodiny. Veríme v solidaritu, ochranu životného prostredia a spoločenskú spravodlivosť. Sme hrdí na naše zásady a hodnoty, a naším hlavným cieľom je budovať krajinu, na ktorú budeme všetci s hrdosťou pozerať.
Demokratická strana

Naše ciele a záujmy

DEMOKRATICKÁ STRANA je hrdá na svoje zásady a presadzovanie hodnôt, ktoré zaručujú rozvoj a blaho Slovenska. Pridajte sa k nám a spoločne budujme krajinu, na ktorú budeme všetci hrdí.

Sloboda a ochrana ľudskej dôstojnosti

Vláda páva a dodržiavanie pravidiel

Podnikateľské prostredie a prosperita

Tolerancia a sloboda

Moderné, bezpečné a vzdelané Slovensko

Čo nás spája

Volebný program

Spoločne formujme lepšiu budúcnosť! Pridajte sa k nám a pomôžte nám budovať silnejšie, inkluzívne a spravodlivé Slovensko. Začnite dnes a zmeňme veci spolu.
Demokratická strana

Viac informácií

Navštívte našu webstránku