Zoskupenie č. 7

Spolu to funguje!

Maďarské fórum

Sme hrdými občanmi Slovenska maďarskej národnosti. Vieme, že naše slovo je rozhodujúce. Boli by sme radi, keby nás brali ako rovnocenných štátotvorných občanov. V našej vlasti len tak môžeme zabezpečiť, aby aj naše deti zostali sebavedomými a úspešnými občanmi maďarskej národnosti.

Magyar-Maďarské fórum logo
Maďarské fórum

Náš najdôležitejší cieľ

Hlavným cieľom Maďarského fóra je, aby zabezpečilo parlamentnú reprezentáciu Maďarov na Slovensku, a využilo to ako nástroj urobiť všetko pre to, aby ľudia z našej komunity boli rovnoprávnymi občanmi demokratického Slovenska.

Rovnoprávnymi symbolicky, čo sa týka práv, ekonomickej prosperity ale aj kultúrneho naplnenia, aby sme tak prispeli k zachovaniu a prosperite našej komunity.
Maďarské fórum

Naše ciele a záujmy

Naše ciele smerujú k vytvoreniu lepšej spoločnosti a budúcnosti. Snažíme sa dosiahnuť spravodlivé a inkluzívne prostredie pre všetkých občanov, podporovať hospodársky rozvoj, ochraňovať životné prostredie, posilňovať vzdelávanie a inovácie, a zabezpečiť bezpečnosť a prosperitu pre všetkých. Sme oddaní týmto cieľom a s vašou podporou môžeme spoločne dosiahnuť veľké veci.

Jednotný trh EU, slobodný pohyb osôb, tovaru, kapitálu a služieb.

Treba zachovať Schengenský systém hraníc.

Podporujeme zvýšenú ochranu vonkajších hraníc – cudzinci sa môžu zdržiavať na území EÚ len s povolením.

Za nutné považujeme reformu azylovej politiky EÚ.

Slovensko má zostať súčasťou NATO a EÚ.

Zabezpečiť zastúpenie Maďarskej menšiny v parlamente.

Zabezpečiť zmenu smerovania krajiny a k tomu sú potrební aj voliči maďarskej národnosti.

Prinavrátiť dôveru občanov v právny štát – nikto nemôže stáť nad zákonmi.

Vylučujeme spoluprácu so SMER-om, SNS a Kotlebovou – ĽSNS.

Základom je stredopravá orientácia strany.

Čo nás spája

Volebný program

Spoločne formujme lepšiu budúcnosť! Pridajte sa k nám a pomôžte nám budovať silnejšie, inkluzívne a spravodlivé Slovensko. Začnite dnes a zmeňme veci spolu.
Maďarské fórum

Viac informácií

Navštívte našu webstránku