Zoskupenie č. 7

Spájajú nás hodnoty pre dobro Slovenska

Občianski demokrati Slovenska

Sme politická strana, ktorá odhodlane bojuje za dôstojný život, spravodlivý štát a priaznivé podnikateľské prostredie. Naším cieľom je vytvoriť Slovensko, kde panuje zdravá konkurencia a férové podmienky pre všetkých. Veríme v odbornosť, zodpovednosť, vecnosť a slušnosť ako základné hodnoty, ktoré nám umožňujú dosiahnuť pozitívne zmeny.

Občianski demokrati Slovenska logo
Občianski demokrati Slovenska

Náš najdôležitejší cieľ

Cieľom strany - OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA je obsadiť uvoľnený stredo-pravý politický priestor a vytvoriť tak rozumnú alternatívu voči populizmu a extrémizmu, ktorý v súčasnej politickej reprezentácii prevláda. Bojujeme za dôstojný život, spravodlivý štát, priaznivé podnikateľské prostredie, zdravú konkurenciu a férové podmienky. Našimi prostriedkami sú odbornosť, zodpovednosť, vecnosť a slušnosť.
Občianski demokrati Slovenska

Naše ciele a záujmy

Strana ODS je pevne zakotvená na štyroch pilieroch, ktoré tvoria našu základňu. Odbornosť je pre nás kľúčová, preto sa snažíme prijímať informované a kvalitné rozhodnutia. Zodpovednosť nám umožňuje byť dôveryhodnými a niesť zodpovednosť za naše činy. Vecnosť je hodnotou, ktorá nám pomáha rozpoznať potreby a výzvy našej spoločnosti. Slušnosť je pre nás neoddeliteľnou súčasťou politického pôsobenia, pretože veríme v rešpekt a vzájomnú úctu

Moderné a slušné Slovensko

Zodpovedne riadené Slovensko

Bezpečné a integrované Slovensko

Moderný a zodpovedný štát

Čo nás spája

Volebný program

Spoločne formujme lepšiu budúcnosť! Pridajte sa k nám a pomôžte nám budovať silnejšie, inkluzívne a spravodlivé Slovensko. Začnite dnes a zmeňme veci spolu.
Občianski demokrati Slovenska

Viac informácií

Navštívte našu webstránku