Zoskupenie č. 7

gejza-adam-bez-pozadia
Spolužitie menšiny a väčšiny na Slovensku pre lepšiu budúcnosť

Strana rómskej koalície

Strana Rómskej koalície je politickou stranou zameranou na zastupovanie a podporu rómskej komunity na Slovensku. Sme hrdí na naše korene a bojujeme za rovnoprávnosť, inklúziu a lepšie podmienky pre Rómov v oblastiach ako vzdelanie, zdravotníctvo, zamestnanosť a sociálna integrácia. Naším cieľom je vytvoriť inkluzívnu spoločnosť, kde sa Rómovia môžu plnohodnotne zapájať do politického procesu a spolurozhodovať o budúcnosti Slovenska. Spolu s našimi partnermi a členmi sa zasadzujeme za spravodlivý a harmonický vzťah medzi Rómami a väčšinovou populáciou, pretože veríme, že spolužitie v súlade s našimi hodnotami je kľúčom k posilneniu nášho národa a krajiny ako celku.

Strana rómskej koalície

Náš najdôležitejší cieľ

Hlavným cieľom strany Rómskej koalície je osloviť nielen všetkých Rómov, ale aj ostatných voličov vo všetkých ôsmich krajoch, s osobitným zameraním na mladú a strednú generáciu. Snažíme sa aktívne pracovať na posilnení identity a hlasu rómskej komunity, a zároveň sa venovať Rómom, ktorí sa dnes identifikujú s rôznymi národnosťami, vrátane maďarskej, slovenskej alebo inej. Sme odhodlaní budovať mosty porozumenia a inklúzie medzi všetkými obyvateľmi Slovenska, aby sme spoločne dosiahli spravodlivejšiu a harmonickú spoločnosť pre všetkých.
ODS-Obcianski-demokrati-Slovenska
Strana rómskej koalície

Naše ciele a záujmy

Spoločne budujme Slovensko, kde každý jednotlivec, bez ohľadu na svoje etnické zázemie, má rovnaké príležitosti a je rešpektovaný.

Osloviť a zastupovať nielen Rómov, ale aj ostatných voličov vo všetkých ôsmich krajoch s dôrazom na mladú a strednú generáciu.

Posilniť identitu a hlas rómskej komunity a aktívne pracovať na zvýšení povedomia o rómskej kultúre a dedičstve.

Venovať sa Rómom, ktorí sa dnes identifikujú s rôznymi národnosťami, vrátane maďarskej, slovenskej alebo inej, a podporovať ich integráciu a inklúziu v spoločnosti.

Budovať mosty porozumenia a inklúzie medzi všetkými obyvateľmi Slovenska a podporovať dialóg a spoluprácu medzi rôznymi etnickými skupinami.

Dosiahnuť spravodlivejšiu a harmonickú spoločnosť pre všetkých obyvateľov Slovenska prostredníctvom legislatívnych a politických opatrení, ktoré zohľadňujú potreby a záujmy všetkých skupín obyvateľstva.

Čo nás spája

Volebný program

Spoločne formujme lepšiu budúcnosť! Pridajte sa k nám a pomôžte nám budovať silnejšie, inkluzívne a spravodlivé Slovensko. Začnite dnes a zmeňme veci spolu.
Strana rómskej koalície

Viac informácií

Navštívte Facebook stránku