Zoskupenie č. 7

uhrik-bez-pozadia
Štát pre občana, nie občan pre štát

Za regióny

Strana za Regióny je politickou stranou, ktorej hlavným cieľom je zastupovať a hájiť záujmy regiónov v celej krajine. Našou prioritou je budovať silné a prosperujúce regióny, kde sa občania cítia zapojení a ich potreby sú adekvátne zohľadnené. Sme oddaní zásade subsidiarity a veríme, že rozhodnutia by mali byť čo najbližšie k ľuďom, pretože každý región má svoje jedinečné charakteristiky a výzvy.

Za regióny logo
Za regióny

Náš najdôležitejší cieľ

Hlavným cieľom strany Za regióny je dosiahnuť spravodlivejší a rovnomernejší rozvoj regiónov na Slovensku. Sme oddaní zásade subsidiarity a zastupujeme a hájime záujmy regiónov vo všetkých oblastiach rozhodovania. Chceme vytvoriť podmienky pre silné a prosperujúce regióny, kde občania majú prístup k rovnakým príležitostiam a kvalitnému životu bez ohľadu na miesto ich bydliska.

Snažíme sa posilňovať samosprávu a zabezpečiť väčšiu demokratickú participáciu občanov pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú ich regiónu. Spoločne budujme budúcnosť, v ktorej regióny budú skutočnými piliermi rozvoja celej krajiny.
Za regióny

Naše ciele a záujmy

Našim cieľom a záujmom je zabezpečiť spravodlivejší a rovnomernejší rozvoj regiónov, kde má každý občan prístup k rovnakým príležitostiam a kvalitnému životu. Pridajte sa k nám a spoločne budujme regióny, na ktoré budeme všetci hrdí.

Pomerné zastúpenie poslancov z regiónov Slovenska v NR SR

Zmenu volebného systému v prospech regiónov SR

Vymožiteľnosť práva rovnako pre všetkých občanov SR

Viac právomoci pre regióny

Vedomostná ekonomika

Optimalizácia štátnej správy

Čo nás spája

Volebný program

Spoločne formujme lepšiu budúcnosť! Pridajte sa k nám a pomôžte nám budovať silnejšie, inkluzívne a spravodlivé Slovensko. Začnite dnes a zmeňme veci spolu.