Zoskupenie č. 7

PRIORITY spoločnej kandidátky č. 7

clanok-4

Zdieľať článok:

Spoločná kandidátka piatich demokratických subjektov predstavila na tlačovej besede prvých 30 kandidátov a svoje hlavné priority. 

Spoločným cieľom je poskytnúť Slovensku a jeho občanom jasnú a odborne zdatnú alternatívu korupčnej mafii aj nekompetentnej vláde chaosu. Ponúkame dohodu a spoluprácu Slovákom, Maďarov, Rómov a ďalších národnostných komunít v prospech všetkých občanov Slovenska. Ponúkame víziu moderného  a prosperujúceho Slovenska. 

Školstvo, ktoré dáva deťom zručnosti a schopnosť presadiť sa v živote 

 • obsahová reforma a obnova školskej infraštruktúry
 • remeslo do rúk namiesto časenky na úrad práce
 • rozvoj národnostného školstva

Mier, bezpečnosť a fungujúci právny štát

 • dokončenie reformy súdnictva, účinná a rýchla spravodlivosť
 • očista prokuratúry, nezávislosť prokurátorov namiesto centrálneho velenia
 • odpolitizovanie, jasné kompetencie a kariérny poriadok v polícii a spravodajských zložkách

Decentralizácia štátu a posilnenie samospráv a regiónov

 • zvýšime kompetencie a finančné zdroje pre mestá a regióny, lebo tam žije väčšina občanov,
 • zvýšime financovanie miest a obcí, zmeníme prerozdeľovanie daní
 • znížime rozsah zásahov štátu do života občanov.

Fungujúce moderné zdravotníctvo

 • zlepšenie merateľných parametrov (dĺžka života, dĺžka života v zdraví, kvalita života)
 • systémové zmeny pre zefektívnenie systému a organizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Silná ekonomika

 • zlepšenie podnikateľského prostredia, odstránenie byrokracie
 • výrazne zvýšenie vlastných investícií do verejnej infraštruktúry (mosty, železnice, školy, nemocnice)

Kandidátka č. 7: SPOLOČNE PRE SLOVENSKO

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

Viac článkov