Zoskupenie č. 7

Ruská nestabilita je hrozba pre Slovensko

clanok-5-1

Zdieľať článok:

Strany združené na spoločnej kandidátke Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska,
Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana na mimoriadnej tlačovej konferencii
v nedeľu 25. júna upozornili na vážne ohrozenie pre slovenských občanov v dôsledku
nestability v Rusku.

Mier, bezpečnosť a stabilita pre občanov SR nie sú len záležitosťou armády. Životne dôležité
sú aj ekonomika, informácie a celková odolnosť našej spoločnosti. Generál Macko stručne
zhodnotil, čo odhalil pokus o puč v Rusku. Bohužiaľ, aj vďaka politike proputinovských
šialencov ako Robert Fico a Andrej Danko je Slovensko stále závislé na Rusku v dodávkach
plynu, ropy aj jadrového paliva.

Dokonca aj po vypuknutí ruskej agresie na Ukrajine, títo protislovenskí politici obhajovali
ruské záujmy, spochybňovali ruské vojnové zločiny a vyzývali na zrušenie sankcií proti Rusku
a pomoci obetiam agresie. „Namiesto mieru, bezpečnosti a stability pre slovenských občanov
organizujú pochody za mier a beztrestnosť pre ruských agresorov. Doslova urobili zo
slovenských občanov rukojemníkov ruských a svojich záujmov. Občania aby sa báli, že zo dňa
na deň zostanú bez tepla a svetla, keď si nejaký kriminálnik alebo oligarcha v Rusku zmyslí, že
násilne prevezme moc.“ dodal Macko.

Slovenskí občania potrebujú jasnú alternatívu a zodpovedných lídrov, ktorí dokážu predvídať
vývoj a prijímať strategické rozhodnutia pre zaistenie mieru a stability. Strany spoločnej
kandidátky Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia,
Demokratická strana majú takýchto lídrov a ponúkajú jasnú alternatívu pre občanov.

Šialenci z opozície chcú predlžovať našu závislosť na Rusku, želajú si víťazstvo Ruska,
spochybňujú naše členstvo v EÚ, v NATO a robia nás rukojemníkmi ruských záujmov.
Rozhodnutie o vstupe do EÚ a NATO, rozhodnutie o odstrihnutí sa od závislosti na
surovinových zdrojoch z Ruska sú strategické rozhodnutia. Naša spoločná kandidátka je
pripravená a kompetentná prijímať takéto strategické rozhodnutia. Na rozdiel od
proputinovských politikov, my nechceme ruský režim na Slovensku.

Potlačením Prigožinovej vzbury sa nestabilita v Rusku neskončila. Naopak, Rusko bude
dlhodobo ohrozovať mier a stabilitu pre slovenských občanov. Spoločná kandidátka
Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická
strana ponúkajú občanom alternatívu, ktorá dá do poriadku spravodajské služby a potlačí
sieť ruských špiónov, bude presadzovať ukončenie závislosti na ruskom plyne a rope,
hľadanie náhrady za ruské jadrové palivo a bude prehlbovať naše vzťahy v rámci EÚ a NATO.

Viac článkov